gotham_218.jpg

Szenenfoto Gotham: Alfred, Bullock und Gordon